Onderwijsorganisatie Ouders en Coo kiest voor OfficeBox

Onderwijsorganisatie Ouders en Coo kiest voor OfficeBox

Ouders & Coo, de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs, heeft onlangs de overstap gemaakt naar OfficeBox. De leverancier van full service online ICT op abonnementsbasis biedt Ouders & Coo met de oplossing Server Online een volwaardige online kantooromgeving. Hierdoor heeft de organisatie altijd […]